KYS INFO osastokuvaukset

 

KYS

Vaihde: (017) 173 311

Puijonlaaksontie 2, 70220 KUOPIO

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa Sairaalaklovnit kiertävät torstaisin.

Alta löytyvät kuvaukset osastoista ja siellä hoidettavista yleisimmistä sairauksista.

Lasten veri-ja syöpätautien osasto, hematologinen

Lasten ja nuorten operatiivinen osasto, kirurginen

Poliklinikat, parillisilla viikoilla

Lastenneurologinen yksikkö, parittomilla viikoilla

Lasten akuuttiosastoLastentautien poliklinikka


Lastentautien poliklinikalla toimii allergiayksikkö sekä erikoislääkäreiden ja erikoistuvien lääkäreiden muut vastaanotot: diabetes-, reuma-, sydän-, munuais-, suolisto-, endokrinologian, veri- ja syöpätautien, vastasyntyneiden ja lastenkirurgian poliklinikat. Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä.


Lastentautien poliklinikalla toimivat myös ravitsemusterapeutin, diabeteshoitajan ja sairaanhoitajien vastaanotot.  

Allergiayksikköön kuuluvat lasten allergiapoliklinikka sekä polikliininen päiväyksikkö.

Allergiapoliklinikalla toimivat lääkäreiden ja hoitajan vastaanotot, joilla tehdään erilaisia astman ja allergian toteamiseen, tutkimiseen ja hoitoon liittyviä tutkimuksia ja annetaan ohjausta allergioiden hoidossa.


Polikliinisessa päiväyksikössä tehdään altistuksia ruoka- ja lääkeaineallergioiden toteamiseksi. Allergisen lapsen ja perheen ohjaus esim. ihonhoito ja erilaiset lääkehoidot kuuluvat yksikön hoitotyöhön.

Vanhemmille ja lapsille annetaan ohjausta ruokavaliosta, lääkehoidosta ja muista sairauden hoitoon liittyvistä asioista.

Vanhemmat ovat lasten mukana sairaalassa päivän ajan. Jos lapsi tarvitsee sairaalahoitoa yön yli, hän voi yöpyä vuodeosastoilla. 


Lastenneurologian yksikköLastenneurologian yksikössä hoidetaan lapsia, joilla on jokin neurologinen sairaus tai ongelma, joka vaatii tutkimuksia, syyn selvittelyä, hoitoa, seurantaa ja kuntoutuksen suunnittelua.


Lastenneurologiseen työryhmään kuuluvat lastenhoitajat, sairaanhoitajat, erikoistuvat ja erikoislääkärit, psykologit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit, puheterapeutti, sosiaalityöntekijä ja kuntoutusohjaaja.

Hoitoon tullaan lähetteellä. Lapset tulevat lääkärin ja erityistyöntekijöiden vastaanotoille tai 1-5 päivän kestoisille jaksoille.

Lastenneurologian yksikkö toimii yhteistyössä muiden lasta hoitavien tahojen kanssa. Yksikössä annetaan ohjausta lapsen kotona, hoitopaikassa ja koulussa selviytymiseen. Kuntoutussuunnitelmien laadinta, apuvälinearviot ja sopeutumisvalmennus kuuluvat yksikön toimintaan.

Lastenneurologian yksikkö on avoinna ma - pe klo 8.00-16.00. Kuntoutustutkimusjaksolla olevat lapset yöpyvät kotona tai vanhempien kanssa potilashotellissa. 


Lasten veri- ja syöpätautien osasto 


Tavallisimpia osastolla hoidettavia sairauksia ovat leukemia ja erilaiset kasvaimet. Syöpäsairauksia hoidetaan lääke- ja sädehoidoilla, kantasolusiirroilla sekä kirurgisesti. Lapset tulevat osastolle KYSin erityisvastuualueelta sairauden toteamista, hoidon suunnittelua ja toteutusta varten. Syöpään sairastuneita lapsipotilaita tulee KYSiin hoitoon vuosittain n. 30.


Lasten syöpäsairauksien hoito vaatii usein pitkiäkin sairaalajaksoja. Lapsen viihtymiseen osastolla kiinnitetäänkin erityistä huomiota. Jokaisella lapsella on omat nimetyt hoitajat. Lasten omia toiveita ja tapoja pyritään toteuttamaan osastolla.


Lasten hoitoon osallistuvat lääkäreiden, sairaanhoitajien ja lastenhoitajien lisäksi ravitsemusterapeutti, kuntoutusohjaaja ja sosiaalityöntekijä, lastenpsykiatri ja sairaalateologi. Osastolla työskentelee myös farmaseutti, lastentarhanopettaja, opettaja sekä koulunkäyntiavustaja, askarteluohjaajia ja laitoshuoltajia. Lapsilla on mahdollisuus osallistua koulunkäyntiin sairaalassa.

Vanhemmat ja sisarukset voivat olla lasten mukana osastolla. Varsinaisia vierailuaikoja ei ole, mutta potilaiden infektioherkkyyden vuoksi vierailijoiden tulee olla terveitä.


Lasten akuuttiosasto 

 

Osastolla hoidetaan äkillisesti sairastuneita sairaalahoitoa tarvitsevia lapsia lastentautien ja lastenneurologian aloilta. Esimerkiksi kuumeiset infektiosairaudet, hengitysvaikeudet, nestetasapainohäiriöt, diabetes, kouristukset ja myrkytykset sekä sydän-, maksa- ja munuaissairautta sairastavat ovat tavallisimpia hoidettavia. Lasten akuuttiosastolla hoidetaan myös lastenneurologisia tutkimus- ja kuntoutuspotilaita, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa.


Lastenkirurgian erikoisala


Hoitoon kuuluvat erilaiset tutkimukset ja toimenpiteet, jotka pyritään suorittamaan mahdollisimman kivuttomasti ja turvallisesti.

Lääkehoidot, valvonta sekä potilaiden ja vanhempien ohjaaminen sairaalahoitoa.

Vuosittain osastolla hoidetaan noin 750 lastenkirurgista potilasta. Keskimääräinen hoitoaika on 2.4 vuorokautta. Kaikki erikoisalat yhteenlaskien hoidetaan vuosittain noin 1300 lasta ja nuorta. Heistä noin puolet tulee kutsuttuna tutkimuksiin tai hoitoon ja puolet päivystyksenä.

Lastenkirurgian erikoisala sisältää lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinsairaudet, virtsaelinten ja vatsa-alueen sairaudet, keuhkojen ja rintakehän alueen sairaudet sekä kasvaimet ja tapaturmat. Erityisosaamisalueita ovat vastasyntyneiden kirurgia, tähystys- ja muu säästävä kirurgia, skolioosin korsettihoito sekä lasten käsikirurgia. Tavoitteena on lasta ja perhettä mahdollisimman vähän kuormittava, näyttöön perustuva nykyaikainen lastenkirurgia.

Yleisimpiä toimenpiteitä ovat umpilisäkkeen poisto, erilaiset tuki- ja liikuntaelinten toimenpiteet sekä tähystoimenpiteet.

Potilashuoneet ja leikkilä

Potilashuoneet ovat pääasiassa kahden hengen huoneita, joiden yhteydessä on wc- ja suihkutila. Jokaisessa potilashuoneessa on televisio, videonauhuri ja cd-soitin ja puhelin potilaspöydän yhteydessä. Matkapuhelimet saavat olla auki, mutta äänettöminä, mikäli 5m säteellä ei ole vanhempia lääkintälaitteita. Kannettavia tietokoneita ei saa kytkeä osastolla verkkovirtaan.

Osaston yhteydessä on lapsille/nuorille toimintatila eli "leikkilä", jossa on mahdollisuus askarrella, leikkiä ja pelata seurapelejä. Siellä on mahdollisuus myös pelata playstationilla ja käyttää internetiä. Askasteluohjaaja on paikalla arkipäivisin ohjaamassa lasten toimintaa.

Hoitotyö
Potilaat tulevat osastolle joko lastenkirurgian poliklinikan kautta tai suoraan osastolle potilastoimistossa ilmoittauduttuaan. Lääkäri tekee tulotarkastuksen ja määrää mahdolliset toimenpidettä edeltävät verikoe- tai röntgentutkimukset. Hoitaja tekee tulohaastattelun ja kertoo hoitoon liittyvistä asioista.

Sairaalaan on hyvä ottaa mukaan henkilökohtaiset lääkkeet kuten astmalääkkeet, neuvolakortti, sisätossut, tärkeä unilelu jne. Sairaalasta annetaan muut lääkkeet.


Toimenpidettä edeltävänä iltana käydään läpi lapsen ja perheen kanssa toimenpiteeseen liittyvät asiat, kuten puudutevoiteen eli emlan käyttö tai annetaan ohjeita vanhemmille siitä, miten valmistella lasta. Ravinnottaolosta annetaan tarkat ohjeet. Toimenpiteen jälkeinen välitön seuranta tapahtuu joko heräämössä,  postoperatiivisessa yksikössä tai  teho-osastolla toimenpiteen laajuudesta tai potilaan voinnista riippuen. 

Potilaiden hoito ja ohjaus toteutetaan kunkin lapsen leikkaustoimenpiteen tai tutkimuksen erityispiirteiden vaatimalla tavalla lääkärin tekemään diagnoosiin ja antamiin hoito-ohjeisiin perustuen. Lastenkirurgit kiertävät potilashuoneissa arkipäivisin klo 8 tai 9 alkaen. Viikonloppuisin kierto tapahtuu aamupäivän aikana. Silloin tarkennetaan kunkin lapsen päivittäisiä hoito-ohjeita.

Lapsen ikä, psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset tarpeet sekä perheen elämäntilanne ohjaavat hoidon suunnittelua ja toteutusta. Hoitotyötä toteutetaan noudattaen lasten hoitotyön periaatteita: yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, omatoimisuus, jatkuvuus sekä kasvun ja kehityksen tukeminen. Ennen kotiinlähtöä käydään kotihoitoon ja jatkoseurantaan liittyvät asiat potilaan ja perheen kanssa läpi.

Kivun hoito ja arviointi
Lapsipotilaan leikkauksen jälkeistä kipua hoidetaan aina mahdollisimman hyvin. Nukutuslääkärin suunnittelemaa kivunhoitoa toteutetaan särkylääkkeillä ja tarvittaessa vahvemmilla kipulääkkeillä (opioideilla) ja puudutuksilla. 

Kivunhoito aloitetaan jo leikkauksen aikana ja jatketaan heräämön jälkeen osastolla ja kotona. Lääkehoidon lisäksi käytetään muita kivunhoitomenetelmiä tilanteesta riippuen, kuten kylmä- ja asentohoitoa, huomionsiirtämistä, läsnäoloa jne. Lapsen kotiutuessa kivun tulisi olla hyvin hallinnassa.

Potilaan kokemaa kivun voimakkuutta arvioidaan useita kertoja päivässä käyttäen numeraalista mittaria (asteikko 0 - 10) tai kipukiilamittaria. Vauvojen ja leikki-ikäisten kokeman kivun arviointi perustuu hoitohenkilökunnan ja vanhempien arvioon.

                                                                                             


<< takaisinKaivoSairaalaLomakkeet.htmlKaivo_INFO_KYS.htmlshapeimage_2_link_0